Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2012

dlah
2210 faa9
Reposted byflorianeenietakniepapieroskiinvinciblewyliczankasaffrontakemeoutjustpartofmeabsstractfullmoonglambiszkoptowylukdianazet
dlah
  Rodzę się na nowo po każdej nocy spędzonej z Tobą.
— Bruno Mars - Locked Out Of Heaven
Reposted fromIriss Iriss viadusz dusz
dlah
2202 74c8
Reposted bynietaknietheSilenceAFmaniula

December 24 2012

dlah
-Tak bardzo chciałabym być twoją jedyna kobietą. Jedyną! 
Rozumiesz? I wiedzieć, że będę cię miała jutro, w przyszły poniedziałek i także w Wigilię. Rozumiesz? 
Płakałam. 
- Chciałabym być twoją jedyną kobietą.Tylko to.
— Wiśniewski "Zespoły napięć"
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viadusz dusz
dlah
2138 3a81
Reposted fromlovelove lovelove viadusz dusz
dlah
8724 9320
Reposted frommariola mariola viadusz dusz
dlah
8849 1b5a
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viadusz dusz
dlah
Wolę rozmawiać na żywo, bo gdy zabraknie tematów to można się całować.
Reposted fromthesmajl thesmajl viadusz dusz
dlah
3010 866b 500
Wesołych  swiąt zupo!
Reposted fromjujeczka jujeczka
dlah
3042 6ce3 500
Reposted fromfelicificcalculus felicificcalculus

December 23 2012

dlah
5943 b3c8
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viamarysieja marysieja
dlah
3260 4d49
tak. tak właśnie.
Reposted fromyouwillbeloved youwillbeloved viamarysieja marysieja
dlah
7849 3dc1 500
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viamarysieja marysieja
dlah
8001 8992 500
Reposted fromSayid Sayid viamarysieja marysieja
dlah
6245 496c
Reposted fromczarnotka czarnotka viamarysieja marysieja
dlah
4443 55e7
Reposted fromLindaMiranda LindaMiranda viamarysieja marysieja
dlah
6425 9561 500
Reposted frommarysieja marysieja
dlah
9328 0b49
Reposted fromojkomena ojkomena viamarysieja marysieja
dlah
8930 8154 500
Reposted frommarysieja marysieja
dlah
6213 9cb2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl